PERMOHONAN SKIM MESRA USIA EMAS

Permohonan Baru 

Syarat Permohonan
Kategori : Warga Emas Kategori : OKU
 1. Warganegara Malaysia; DAN
 2. Berumur 60 tahun dan ke atas;DAN
 3. Masih hidup; ATAU
 4. Telah meninggal dunia bermula 1 Januari 2021 (perlu mohon dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian); DAN
 5. Lahir di Negeri Selangor ATAU Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974; ATAU
 6. **Lahir di luar Negeri Selangor dan bermastautin di Negeri Selangor sekurang-kurangnya 15 tahun;DAN
 7. Sedang menetap di Negeri Selangor (alamat Kad Pengenalan di Negeri Selangor sahaja); DAN
 8. *Pengundi berdaftar di Selangor semasa pendaftaran dibuat.
 1. Warganegara Malaysia; DAN
 2. Masih hidup;ATAU
 3. Telah meninggal dunia bermula 1 Januari 2021 (perlu mohon dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian); DAN
 4. Tiada had umur bagi yang lahir di Negeri Selangor ATAU Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974;ATAU
 5. **Lahir di luar Negeri Selangor dan bermastautin di Negeri Selangor sekurang-kurangnya 15 tahun; DAN
 6. Sedang menetap di Negeri Selangor (alamat Kad Pengenalan Negeri Selangor sahaja);DAN
 7. *Pengundi berdaftar di Selangor semasa pendaftaran dibuat. (Pengundi bagi kategori OKU hanya tertakluk kepada yang layak mengundi iaitu berumur 21 tahun dan ke atas sahaja)
NOTA PENTING
*Pengundi bagi kategori OKU hanya tertakluk kepada yang layak mengundi iaitu berumur 21 tahun dan ke atas sahaja.

**Bagi pemohon yang lahir di luar Negeri Selangor sahaja perlu mendapatkan cop pengesahan taraf mastautin daripada Pegawai Pengesah di kawasan tempat tinggal pemohon dan senarai Pegawai Pengesah yang dibenarkan adalah seperti berikut:
Ahli Parlimen / Senator ADUN / Pengerusi JK Penyelaras DUN Penghulu / Ketua Kampung
Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan Pengerusi Taman Perumahan / Ketua Blok Nazir Masjid / Pengerusi Surau / Ketua Tokong / Ketua Kuil / Ketua Gereja / Ketua Komuniti
Dokumen Sokongan Yang Perlu Dilampirkan
Permohonan SMUE Masih Hidup Permohonan SMUE Selepas Kematian
 1. Borang Permohonan Skim Mesra Usia Emas (SMUE)
 2. Satu Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 3. Satu Salinan Kad Pengenalan Pewaris
 4. Satu Salinan Semakan Daftar Pemilih SPR
 5. Satu Salinan Kad OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika pemohon adalah OKU)
 6. Surat Pengesahan Mastautin (Sekiranya pemohon bukan kelahiran Selangor)
 7. Surat Akuan Sumpah (jika pewaris bukan dikalangan **keluarga terdekat)
 8. Satu salinan dokumen Pendaftaran Pertubuhan / Rumah Kebajikan
 1. Borang Permohonan Skim Mesra Usia Emas (SMUE)
 2. Satu Salinan Kad Pengenalan Simati ATAU Satu Salinan Cabutan Kad Pengenalan Simati
 3. Satu Salinan Sijil Kematian
 4. Satu Salinan Kad Pengenalan Pewaris
 5. Satu Salinan Semakan Daftar Pemilih SPR
 6. Satu Salinan Kad OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika simati adalah OKU)
 7. Surat Pengesahan Mastautin (Sekiranya simati bukan kelahiran Selangor)
 8. Surat Akuan Sumpah (jika pewaris bukan dikalangan **keluarga terdekat)
 9. Satu salinan dokumen Pendaftaran Pertubuhan / Rumah Kebajikan dan rekod yang menunjukkan pengurusan pengebumian Simati dibuat oleh Pertubuhan / Rumah Kebajikan
**Keluarga Terdekat merujuk kepada senarai ini sahaja.:
Ibu / Bapa / Datuk / Nenek / Anak / Suami / Isteri / Abang / Kakak / Adik
Selain daripada itu perlu ada surat akuan bersumpah melalui Pesuruhjaya Sumpah

hari
Bulan
*1861* sila masukkan 18
Tahun